18. januára 2023 admin

Vážení rodičia, od 2. polroka šk. roka 2022/2023 bude výška školného v ZUŠ Sliač nasledovná:

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE TO, VO = 8,- eur/mesiac, za polrok spolu 40 €

Prípravné štúdium (PŠ) ostáva v nezmenenej výške!

 

INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE HO = 13,- eur/mesiac, za polrok spolu 65 €

Štúdium pre dospelých v závislosti od veku – info u svojich triednych učiteľov.

 

Prosíme Vás o úhradu školného za 2. polrok v šk. r. 2022/2023 v termíne do 15. 2. 2023, prípadne po dohode s riaditeľkou školy. Pri všetkých formách úhrady školného prosíme uvádzať VARIABILNÝ SYMBOL a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko žiaka (nie rodiča!).

 

Ďakujeme Vám za doterajšiu priazeň. Zostaňte blízko umeniu, zostaňte s nami😊

PaedDr. Alica Hancková, PhD. – riaditeľka školy