Rada školy pri ZUŠ Sliač

Aktuálne zloženie Rady školy pri ZUŠ Sliač:

za pedagogických zamestnancov

Ivo Novák, Dis. art.
Dušana Sľúková, Dis. art.

za nepedagogických zamestnancov

Renáta Benková

za rodičov žiakov školy

MUDr. Jaroslav Jakub
Ing. Zuzana Garguláková
Ing. arch. Stanislava Švantner Troppová

za zástupcov delegovaných zriaďovateľom

Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová
Igor Ambrózy
Mgr. Jozef Bakša