Prijímacie skúšky

Kritériá pre prijímacie skúšky do ZUŠ:

Hudobný odbor (od 6 rokov)

  • zisťovanie hudobného sluchu
  • zisťovanie rytmického cítenia
  • spev ľudovej a umelej piesne
  • fyzické dispozície pre daný hudobný nástroj

Výtvarný odbor (od 5 rokov)

  • vnímanie tvaru, farebnosti, priestoru
  • kresba

Tanečný odbor (od 5 rokov)

  • zisťovanie hudobno-pohybových schopností
  • zisťovanie rytmického cítenia
  • fyzické dispozície
Elektronická prihláška