Prijímacie skúšky

Kritériá pre prijímacie skúšky do ZUŠ:

Hudobný odbor (od 6 rokov)

 • zisťovanie hudobného sluchu
 • zisťovanie rytmického cítenia
 • spev ľudovej a umelej piesne
 • fyzické dispozície pre daný hudobný nástroj

Výtvarný odbor (od 5 rokov)

 • vnímanie tvaru, farebnosti, priestoru
 • kresba

Tanečný odbor (od 5 rokov)

 • zisťovanie hudobno-pohybových schopností
 • zisťovanie rytmického cítenia
 • fyzické dispozície

Hudobno-divadelný súbor

 • artikulácia
 • komunikačné schopnosti
 • hudobné a pohybové dispozície
Elektronická prihláška