24. augusta 2023 admin

Milí žiaci, vážení rodičia,

zápis doterajších a novoprijatých žiakov ZUŠ sa bude konať 4. septembra 2023 od 9:00 do 16:00 hod. v interiéri a exteriéri ZUŠ u svojich triednych učiteľov.

Žiaci si so sebou prinesú doklad o úhrade školného.

Tešíme sa na Vás!