26. júna 2022 admin

ZUŠ Sliač v spolupráci s Fakultou múzických umení AU Banská Bystrica

Vás srdečne pozývajú na koncert operných árií

so sopranistkou Máriou Tomanovou,

dňa 29. júna 2022 o 19:00 hod.

v koncertnej sále ZUŠ Sliač.