29. mája 2024 admin

Dňa 12. a 13. júna od 15:00 do 17:00 hod.

sa budú konať v našej ZUŠ prijímacie skúšky do odborov:

hudobný, tanečný a výtvarný odbor.

Krok č. 1: Vyplniť elektronickú prihlášku (prosíme vypĺňať s diakritikou)

Krok č. 2: Vyplniť tlačivá (viď. nižšie) a priniesť na osobné stretnutie v čase prijímačiek:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

POČET MIEST V HUDOBNOM ODBORE JE OBMEDZENÝ!!