2. mája 2023 admin

Dňa 7. a 8. júna od 15:30 do 18:00 hod.

sa budú konať v našej ZUŠ prijímacie skúšky do odborov:

hudobný, tanečný, výtvarný odbor a hudobno-divadelný súbor.

Krok č. 1: Vyplniť elektronickú prihlášku (prosíme vypĺňať s diakritikou)

Krok č. 2: Vyplniť tlačivá (viď. nižšie) a priniesť na osobné stretnutie v čase prijímačiek:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

POČET MIEST V HUDOBNOM ODBORE JE OBMEDZENÝ!!