4. marca 2022 admin

Vážení rodičia, milí žiaci,

riaditeľka Základnej umeleckej školy v Sliači udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno
dňa 4. 4. 2022 (pondelok)
všetkým žiakom našej ZUŠ.

Ďakujeme za pochopenie.

PaedDr. Alica Hancková, PhD.
riaditeľka školy