11. augusta 2022 admin

Milí žiaci, vážení rodičia,

zápis doterajších a novoprijatých žiakov ZUŠ sa bude konať 5. septembra 2022 od 9:00 do 16:00 hod. v interiéri a exteriéri ZUŠ u svojich triednych učiteľov.

Žiaci si so sebou donesú doklad o úhrade školného a písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Novoprijatí žiaci, prosíme, vstupovať max. s jedným zákonným zástupcom.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti