1. februára 2024 admin

Dovoľujeme si Vás osloviť pre darovanie Vašich 2% na podporu  talentovaných detí a umeleckých aktivít ZUŠ Sliač. Váš finančný dar nám nesmierne pomôže zlepšovať podmienky a kvalitu vyučovania detí našej ZUŠ. 

Postup pre darovanie 2 % z dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb

  • Zamestnaný rodič požiada zamestnávateľa, aby mu vystavil Potvrdenie o zaplatení dane a na základe neho vypíše tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % z dane za rok 2023“. Takto vyplnené a podpísané doklady doručí do 30. 4. 2024  na príslušný daňový úrad alebo do 29. 4. 2024 na riaditeľstvo ZUŠ Sliač.
  • Rodič – podnikateľ alebo rodič, ktorý si sám podáva daňové priznanie vypíše uvedené údaje o 2 % dane pre Rodičovské združenie pri ZUŠ Sliač priamo v tlačive daňového priznania vydané Daňovým úradom SR.

Údaje potrebné k vyplneniu Vyhlásenia o poukázaní sumy 2% z dane za rok 2023:

  • IČO:  173196170732 
  • Obchodné meno: SRRZ-RZ pri Základnej umeleckej škole

Tlačivo na stiahnutie